Zde jsou k vidění různé ukázky vizulazicí a jejích realizace. Jedná se o produktové a architektonické vizualice.